Systém RESTAURANT - Restaurant

Title
Prejsť na obsah
Software pre Vašu reštauráciu, alebo maloobchodnú predajňu
Aplikácie pre Windows pre Vašu prevádzku
Aplikácie pre Android do Vášho mobilu
programové vybavenie pre Vaše
 • Reštaurácie
 • Penzióny
 • Maloobchodné predajne
 • Veľkoobchody s maloobchodnou prevádzkou.
 • Otvorený projekt - doladíme podľa vaších požiadaviek
Mobilný čašník BESTERON terminál
Pohodlné zadávanie objednávok čašníkom priamo pri stole
V termináli BESTERON
 • vyúčtovanie hotovostnej potvrdenky pri stole
 • vyúčtovanie bezhotovostnej platby pri stole
Voliteľné rozhranie:
 • grafika stolov
 • zoznam otvorených stolov
Voliteľný spôsob zadávania tovaru
 • názov tovaru
 • kód PLU tovaru
 • výber cez grafiku skupín
 • výber spôsob predaja pre zmenu DPH
   • osobný odber
   • rozvoz
   • rôzne voliteľné
Moduly systému RESTAURANT
Systém RESTAURANT je zložený z viacerých na sebe závislých modulov.
Modul Skladu je základný modul systému. Sklad je integrovaný do MS OFFICE so všetkými výhodami tohoto balíka.
Modul Pokladňa slúži na priamy predaj vo Vašej prevádzke.
Mobilný čašník je aplikácia pre Adnroid spustiteľná na temrinály Besteron, alebo mobilnom zariadení s Androidom.
Modul ubytovanie Vám umožní vytvárať rezervácie ubytovania.
Pokladňa
Software pokladnice v prevedení s klávesnicovým, alebo dotykovým grafickým ovládaním. Modifikácia pokladne pripravená pre pohodlný predaj v Reštauráciách, alebo Maloobchodných predajniach. Pokladňa pre cezpultový, alebo samoobslužný spôsobom predaja so snímačom EAN čiarových kódov. Pokladňa je rozšíriteľná o
Mobilného čašníka, alebo objednávkovú pokladňu bez CHDU na rozšírenie o ďaľší PC. Neobmedzený počet pokladní eKasa v jednej sieti prepojiteľných cez lokálnu sieť, alebo cez Internet v oddelených prevádzkach.
Sklad
súčasťou systému Restaurant je skladový program s bohatými funkciami pre pohodlnú evidenciu pohybu tovaru vo Vašej prevádzke. Základné prevedeniam skladového modulu je možné rozširovať o ďaľšie moduly, alebo funkcie podľa Vašich potrieb. Najväčšou výhodou skladového modulu je jeho plná
integrácia do MS OFFICE
a vďaka tomu komunikuje s aplikáciami MS OFFICE Word, Excell Outlook.
Ubytovanie
Ubytovanie je modul, v ktorom môžete jednoducho evidovať rezervácie na ubytovanie ako aj samotných ubytovaných klientov. Prepojenie modulu zo skladom a eKasou Vám umožní okamžité vytváranie faktúr z ubytovania, alebo jednoduché vystvovnie potvrdenie pre hotovostnú platbu, alebo bezhotovstnú platbu bankovou kartou.
Mobiliný čašník
Mobilný čašník na Android zariadení. Pohodlné a jednoduché tvorenie objednávok v prenosnom zariadení.
Mobilný čašník v terminály BESTERON. Pohodlené a jednoduché bezhotovostné a hotovostné účtovanie pri stole vo Vašej prevádzke.
Systém RESTAURANT
Skladový modul systému je integrovaný do MS OFFICE. Priama podpora exportu všetkých dát do MS Excellu. Jednoduchá možnosť odosielať akékoľvek tlačové zostavy mailom. Ako zdroj dát sa používa MS SQL server.
Autorizované obchodné organizácie
Ing. Miroslav Kružel
Daniela Dlabača 976/6
010 01 Žilina
tel: +421 907 826872
e mail:mkruzel@jesoft.sk
Výrobca a servisná podpora
JeSoft - Ján Jedlička
Dolný Val 21/180
010 01 Žilina
tel: +421 915 835794
e mail:jedlicka@jesoft.sk
Návrat na obsah