SYSTÉM RESTAURANT - software pre Reštaurácie, Penzióny a Maloobchodné predajne

Systém RESTAURANT pripravujeme na prechod na e kasu.

Informácie o prechode na e kasu budeme aktualizovať v časti podpora. Ak ešte nemáte pridelené prístupové údaje do podpory požiadajte Vášho servisného technika o pridelenie prístupových údajov.

Systém Restaurant je vytvorený z voliteľných na seba naväzujúcich modulov, pomocou ktorých môžeme zostaviť riešenie podľa Vašich požiadaviek.

  •  eKasa na PC - software pokladnice v prevedení s klávesnicovým, alebo dotykovým grafickým interfacem. Modifikácia pokladne pripravená pre pohodlný predaj v Reštauráciách, alebo Maloobchodných predajniach. Pokladňa pre cezpultový, alebo samoobslužný spôsobom predaja so snímačom EAN čiarových kódov. Pokladňu môžete rozšíriť o Mobilného čašníka, Objednávková pokladňu bez CHDU
  • CHDU - certifikované podľa zákona 289/2008 Z.z a nasledujúcich noviel, pre tlač ON LINE a OFF LINE potvrdeniek. Systém Restaurant podporuje CHDU chránené datové úložisko pre eKasu viacerých výrobcov.
  • Sklad - súčasťou systému Restaurant je skladový program s bohatými funkciami pre pohodlnú evidenciu tovaru vo Vašej prevádzke. Sklad distribujeme v prevedení BASIC. Základné prevedeniam skladového modulu je možné rozširovať o ďaľšie moduly.
  • Evidencie - fakturácia, kniha pohľadávok, kniha záväzkov.
  • Peňažný denník - evidencia finančého toku na prevádzke.
  • Plánovanie akcií - plánovanie akcií na prevádzke. S možnosťou doplniť ponuku k akcii. Evidencia množstva osôb na akcii, množstva detí a osôb so špecialnou stravou. Súčasťou je aj tlač predobjenávky, alebo záväznej objednávky na akciu.
  • Ubytovanie - pre Vaše ubytovacie zariadenie s prehľadnou a jednoduchov časovou tabuľkou v ktorej máte vždy prehľad o obsadenosti Vášho ubytovacieho zariadenia, penziónu, hotela, alebo motorestu s ubytovaním.
  • Dochádzka - dochádzkový modul je v dvoch modifikáciách. Samostatný dochádzkový terminál, ktorý môžete umiestniť pri vchode pre personál, alebo ku šatniam. Druhá modifikácia je dochádzkový program Integrovaný v RP. Software je priamo integrovaný v software registračnej pokladnice.